Gakkou no Kaidan – Hyakuyoubako no Fuuin

Gakkou no Kaidan – Hyakuyoubako no Fuuin

Онлайн версия игры "Gakkou no Kaidan – Hyakuyoubako no Fuuin" на GBA.